Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji w zakresie prawa własności przemysłowej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, art. 116 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra (w zakresie prawa cywilnego lub prawa własności intelektualnej),
  • posiadają dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Katedrę działalności naukowej, w tym w szczególności z prawa własności przemysłowej,
  • posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim lub angielskim dla studentów z zakresu prawa własności przemysłowej,
  • posiadają doświadczenie i dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym,
  • biorą czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach, szkołach letnich z zakresu prawa własności intelektualnej,
  • posługują się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 30.04.2021
Data wytworzenia: 22.02.2021
Data publikacji: 22.02.2021
Osoba publikująca: Rafał Kiszka