Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu (umowa na czas zastępstwa)

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Badań nad Żywieniem i Lekami Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu (umowa na czas zastępstwa)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku zdrowie publiczne;
  • predyspozycje do pracy badawczej;
  • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • udokumentowane zainteresowania związane z prawidłowym żywieniem człowieka i dietetyką;
  • deklaracja rozwoju naukowego w zakresie prawidłowego żywienia człowieka i dietetyki;
  • udział w badaniach naukowych w zakresie prawidłowego żywienia człowieka i dietetyki;
  • udział w konferencjach naukowych i/lub organizacji konferencji;
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opiekuna naukowego lub/i kierownika w/w Zakładu).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM
Termin składania dokumentów: 26.03.2021
Data wytworzenia: 25.02.2021
Data publikacji: 25.02.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior