Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
  • posiadanie udokumentowanego co najmniej 2-letniego zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w oddziale szpitalnym o profilu niezabiegowym; 
  • dorobek naukowy: publikacje naukowe w czasopismach naukowych lub monografiach;
  • udział w konferencjach/sympozjach o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym jako pierwszy lub prezentujący autor;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM
Termin składania dokumentów: 02.04.2021
Data wytworzenia: 03.03.2021
Data publikacji: 03.03.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior