Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra - ukończony kierunek: farmacja;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • teoretyczna i praktyczna znajomość metodologii modelowania molekularnego oraz komputerowo wspomaganego projektowania związków chemicznych, optymalnie działających w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, potwierdzona dorobkiem,
 • dorobek naukowy, w szczególności publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, 
 • umiejętność pozyskiwania środków na badania naukowe i doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym, 
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w uczestnictwie w konferencjach i sympozjach naukowych;
 • praca w środowiskach Linux i Windows;
 • doświadczenie w obsłudze specjalistycznego oprogramowania, w tym przede wszystkim pakietu Schrödinger, GOLD, Modeller, PyMol (korzystnie poparte autorskimi publikacjami dowodzącymi aplikacji oprogramowania w badaniach naukowych),
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej UJ CM
Termin składania dokumentów: 02.04.2021
Data wytworzenia: 03.03.2021
Data publikacji: 03.03.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior