Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym: 

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zdrowiu;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • wysoka ocena pracy doktorskiej/rozprawy habilitacyjnej;
 • ukończone studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo;
 • ukończone studia wyższe na kierunku pedagogicznym;
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • ukończone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka;
 • odpowiedni dorobek naukowy;
 • czynny udział w życiu naukowym;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydatów bez habilitacji).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego IPIP UJ CM
Termin składania dokumentów: 17.05.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 15.04.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior