Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra położnictwa;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • otwarty przewód doktorski w dyscyplinie nauki o zdrowiu;
  • prawo wykonywania zawodu położnej;
  • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku położnictwo,
  • ukończone kształcenie podyplomowe dla położnych co najmniej na poziomie Kursu kwalifikacyjnego pielęgniarstwo rodzinne dla położnych;
  • ukończone kursy specjalistyczne w zakresie położnictwa;
  • posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku położnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM
Termin składania dokumentów: 17.05.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 16.04.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2021