Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie astronomia.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)            posiadają co najmniej stopień doktora;

2)            posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3)            biorą czynny udział w życiu naukowym;

4)            posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej, 

 

Dodatkowe wymogi stawiane kandydatowi:

5)            wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,

6)            odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje, czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

7)            pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego (np. kierownika zakładu lub opiekuna naukowego) o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

8)            umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

 

Od kandydata oczekujemy:

•             predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Zakładzie Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, w szczególności obserwacji i prac teoretyczno-modelowych dotyczących środowiska międzygwiazdowego i międzygalaktycznego galaktyk i radiogalaktyk,

•             aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,

•             gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 05.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 05.05.2021
Plik do pobrania
Download File
Wynik konkursu
Data publikacji: 05.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2021