Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze i Klinice Neurologii UJ CM

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Katedrze i Klinice Neurologii na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opiekuna naukowego),

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • wysoka ocena pracy doktorskiej w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
  • dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem,
  • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu neurologii (publikacje), 
  • znajomość języka angielskiego, 
  • czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych),
  •  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu neurologii,
  • udokumentowane staże zagraniczne.

 

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 07.06.2021
Wytworzył: Karolina Małysa
Data wytworzenia: 07.05.2021
Szczegóły ogłoszenia
RODO
Data publikacji: 07.05.2021
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2021