Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub lekarza medycyny lub lekarza dentysty (ukończony kierunek pielęgniarstwo lub kierunek lekarski lub kierunek lekarsko-dentystyczny) oraz tytuł zawodowy co najmniej licencjata lub inżyniera (ukończony kierunek informatyka, inżynieria biomedyczna lub pokrewny);
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej;
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • w przypadku kandydata z tytułem magistra, gotowość do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu w okresie zatrudnienia w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP UJ CM;
 • opinia kierownika Zakładu w/w jednostki o możliwościach współpracy z kandydatem w zakresie realizacji pracy badawczej i dydaktycznej;
 • gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych w obszarze podstaw informatyki, informatyki medycznej, systemów informacyjnych w ochronie zdrowia oraz telemedycyny i e-zdrowia;
 • znajomość metod analizy statystycznej i umiejętność posługiwania się co najmniej jednym programem statystycznym umożliwiającym analizę wielowymiarową, np. Statistica, SPSS, STATA;
 • znajomość projektowania stron internetowych z użyciem HTML, CSS, JavaScript i WordPress;
 • osiągnięcia w trakcie studiów, np. wysoka średnia, stypendium rektorskie;
 • wysoka ocena pracy licencjackiej lub magisterskiej;
 • znajomość języka angielskiego

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM
Termin składania dokumentów: 11.06.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 11.05.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021