Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie prawa rolnego. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, art. 116 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra (w zakresie prawa rolnego) lub równorzędny, 
  2. posiadają dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Katedrę działalności naukowej, w tym
    w szczególności z prawa rolnego, 
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, 
  4. posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu prawa rolnego, 

     Dodatkowe oczekiwania: 
  5. posługują się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 12.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Data wytworzenia: 11.05.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 11.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka