Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii w Zakładzie Logiki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii w Zakładzie Logiki w dyscyplinie filozofia w zakresie logiki 

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora, 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy, 

3) biorą czynny udział w życiu naukowym, 

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej, 

 

Dodatkowe wymagania: 

5) posiadają osiągnięcia badawcze z zakresu logiki udokumentowane publikacjami w liczących się czasopismach i wydawnictwach naukowych,  

6) posiadają doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi finansowanymi w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych. 

 

Przewidywany termin zatrudnienia 1 październik 2021. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Instytut Filozofii, Zakład Logiki
Termin składania dokumentów: 12.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 11.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 11.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2021