Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Polonistyki w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej w dyscyplinie językoznawstwo

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

 

Dodatkowe wymagania:

4) ukończone studia logopedyczne drugiego stopnia;

5) rozpoczęte studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa (temat w obrębie logopedii / językoznawstwa klinicznego);

6) doświadczenie w nauczaniu przedmiotów logopedycznych, szczególnie w zakresie logopedii osób dorosłych, terapii emisji głosu lub jąkania;

7) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Polonistyki, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Termin składania dokumentów: 14.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Data wytworzenia: 13.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 13.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021