Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie / w zakresie nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędne uzyskane w ramach ukończenia studiów matematyki lub informatyki oraz w jednej z dyscyplin nauk o życiu (np. bioinformatyki, biologii molekularnej, biochemii, biofizyki molekularnej i komórkowej),

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej,

Dodatkowe wymogi:

4)  posiadają biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C12+),

5)  mają udokumentowane duże  doświadczenie  w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki, metod obliczeniowych oraz programowania z języku Python oraz R,

6)  mają szeroką wiedzę i liczne umiejętności związane z administrowaniem komputerami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego GNU/Linux,

7)  posiadają dorobek naukowy dokumentujący doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik modelowania molekularnego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 13.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Data wytworzenia: 14.05.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 14.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka