Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale  Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie prac doświadczalnych bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (i) materiały nanostrukturalne, (ii) materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii, (iii) materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe oczekiwania:

1) stopień naukowy powinien być uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim

2)osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach;

 

Idealny Kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

- brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach;

- posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

- posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

- uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

- posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

- posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 20.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 18.05.2021
Plik do pobrania
Download files
Data publikacji: 18.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka