Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w  Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi

w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w zakresie integracji europejskiej, ustroju i polityki Unii Europejskiej, badań ilościowych i jakościowych.

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
  2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
  3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

  1. udokumentowany, poparty publikacjami dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie integracji europejskiej, ustroju i polityki Unii Europejskiej, badań ilościowych i jakościowych,
  2. kompetencje w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów badawczych w zakresie tematycznym konkursu,
  3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie integracji europejskiej, ustroju i polityk Unii Europejskiej,
  4. doświadczenie w zakresie współpracy naukowej ze środowiskiem studenckim,
  5. biegła znajomość języka angielskiego.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Data wytworzenia: 18.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 18.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021