Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi w  Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w zakresie badań nad relacjami międzykulturowymi ze szczególnym uwzględnieniem problematyki azjatyckiej, w tym głównie badań mediów etnicznych i medialnego wizerunku grup mniejszościowych lub ideologii politycznych i nacjonalizmu w społeczeństwach wielokulturowych.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. posiadają co najmniej stopnia doktora,
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym,
 4. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe oczekiwania:

 

 1. co najmniej stopień doktora nauk społecznych,
 2. odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub raportów w języku angielskim, dotyczących takich zagadnień jak: relacje międzykulturowe ze szczególnym uwzględnieniem problematyki azjatyckiej, badania mediów etnicznych i medialnego wizerunku grup mniejszościowych lub ideologie polityczne i nacjonalizm
  w społeczeństwach wielokulturowych,
 3. aktywne uczestnictwo w życiu naukowym o zasięgu międzynarodowym (m.in. wystąpienia z referatami na konferencjach międzynarodowych),
 4. doświadczenie we współpracy międzynarodowej polegające na udziale w międzynarodowych projektach badawczych lub na pobycie na długoterminowych stypendiach i/lub stażach zagranicznych. Atutem będzie doświadczenie skutecznego aplikowania o granty badawcze, edukacyjne i społeczne,
 5. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami, publikacjami albo faktem prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku. Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków używanych
  w obszarze prowadzonych badań.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 18.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Data wytworzenia: 18.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 18.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2021