Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
w zakresie zarządzania publicznego oraz kierowania ludźmi w organizacji

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 1. posiadanie co najmniej stopnia doktora; 
 2. odpowiedni dorobek naukowy z zakresu zarządzania publicznego oraz kierowania ludźmi
  w organizacji udokumentowany publikacjami w recenzowanych monografiach lub czasopismach z listy JCR; 
 3. czynny udział w życiu naukowym; 
 4. doświadczenie w pracy dydaktycznej;  
 5. biegła znajomość języka angielskiego;  
 6. czynny udział w życiu naukowym potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach, szkołach letnich;  
 7. doświadczenie we współpracy międzynarodowej polegającej na udziale w grantach międzynarodowych lub pobyt na długoterminowych stypendiach/stażach zagranicznych;  
 8. posiadanie osiągnięć w pracy organizacyjnej;  
 9. doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych i obliczeniowych w naukach społecznych, w szczególności metod badań operacyjnych lub/i statystyki;  
 10.  doświadczenie skutecznego aplikowania o granty badawcze, edukacyjne i społeczne.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 20.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 20.05.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021