Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, w zakresie zarządzania projektami i zarządzania edukacją 

 

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne: 

  1. posiadanie co najmniej tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
  2. predyspozycje do pracy badawczej; 
  3. przygotowanie i predyspozycje do prowadzenia pracy dydaktycznej w języku polskim i angielskim;  
  4. dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Instytut działalności naukowej, w tym w szczególności
     z zarządzania projektami i zarządzania edukacją;  
  5. doświadczenie i dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej;  
  6. czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach, szkołach letnich;  
posługiwanie się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.
Stanowisko: Asystent
Jednostka: Instytut Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 20.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 20.05.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021