Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości (w Katedrze E-Przedsiębiorczości i Innowacji) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości (w Katedrze E-Przedsiębiorczości i Innowacji) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:  

1) posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;  

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;  

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej; 

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej; 

5) posiadają dorobek naukowy w zakresie: rozwój organizacji, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, zastosowanie modeli fizyki matematycznej w zarządzaniu, zagadnienia ekonomiczno-prawne w zarządzaniu; 

6) znajomość języków obcych: niemieckiego i angielskiego; 

7) posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów dotyczących nauk o zarządzaniu i jakości. Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Instytut Przedsiębiorczości (Katedra E-Przedsiębiorczości i Innowacji) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 20.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 20.05.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021