Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w zakresie badań nad najnowszymi sztukami performatywnymi
i praktykami kuratorskimi – practice-based research 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowe wymagania: 

4) posiadanie udokumentowanych doświadczeń kuratorskich. Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Performatyki na Wydziale Polonistyki
Termin składania dokumentów: 19.06.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Data wytworzenia: 20.05.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 20.05.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021