Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytytu Stomatologii na Wydziale Lekarskim

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty 
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej 
  • szkolenie z zakresu implantologii i zastosowania fibryny bogatopłytkowej w chirurgii stomatologicznej 
  • dobra znajomość specjalistycznego języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych 
  • doświadczenie w pracy z pacjentami niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami 
  • zainteresowanie pracą naukową

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 21.05.2021
Treść Informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 21.05.2021
Osoba publikująca: Teresa Siejka
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021