Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku fizjoterapia;
  • odpowiedni dorobek naukowy;
  • czynny udział w życiu naukowym;

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej;
  • ukończone certyfikowane kursy;
  • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
  • udokumentowane doświadczenie jako fizjoterapeuta;
  • czynny udział w konferencjach naukowych;
  • autorstwo publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych;
  • opinia o predyspozycjach do samodzielnej pracy naukowej (np. opiekuna naukowego lub/i kierownika w/w Zakładu).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii UJ CM
Termin składania dokumentów: 21.06.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 21.05.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021