Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku zdrowie publiczne;
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej;
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • zainteresowania związane ze szpitalną oceną technologii medycznych, analiz systemowych organizacji ochrony zdrowia;
 • udział w badaniach naukowych w zakresie szpitalnej oceny technologii medycznych;
 • gotowość do realizacji zajęć dydaktycznych w obszarze polityki zdrowotnej, systemów zdrowotnych i organizacji ochrony zdrowia;
 • w przypadku kandydata z tytułem magistra, gotowość do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu w okresie zatrudnienia w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania IZP UJ CM,
 • wysoka ocena pracy magisterskiej,
 • opinia kierownika Zakładu w/w jednostki o możliwościach współpracy z kandydatem w zakresie realizacji pracy badawczej i dydaktycznej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opiekuna naukowego lub/i kierownika w/w Zakładu).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania IZP UJ CM
Termin składania dokumentów: 28.06.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 28.05.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021