Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra – w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej – na kierunku fizjoterapia,
  • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej,
  • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

– dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • wysoka ocena pracy magisterskiej,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizjoterapii, ortopedii oraz traumatologii,
  • odpowiedni dorobek naukowy z perspektywą uzyskania stopnia doktora,
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach z zakresu fizjoterapii: terapia manualna, terapia mięśniowo-powięziowa, kinesiology taping,
  • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2+,
  • pozytywna opinia kierownika w/w jednostki, a także w przypadku posiadania - opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy dydaktycznej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Klinika Ortopedii i Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii UJ CM
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 01.06.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021