Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Farmacji Społecznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra
  • ukończony kierunek: prawo
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego) 

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
  • potwierdzony publikacjami dorobek naukowy związany z zakresem działalności naukowej jednostki, w tym w szczególności z obszaru prawa farmaceutycznego i prawa medycznego, 
  • doświadczenie i umiejętności dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru nauk prawnych dla słuchaczy studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów podyplomowych, w tym w szczególności doświadczenie
    w zakresie nadzoru i opieki nad przygotowaniem prac magisterskich, 
  • znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystenta
Jednostka: Zakład Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 01.06.2021
Treść Informacji o Konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 01.06.2021
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021