Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra 
 • ukończony kierunek farmacja
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego) 

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora, 
 • dorobek naukowy w dziedzinie nauk farmaceutycznych i analityki farmaceutycznej oraz umiejętność wykonywania oznaczeń w materiale biologicznym i ich mineralizacji mikrofalowej, 
 • znajomość technik analizy jakościowej, miareczkowej ze szczególnym naciskiem na metody spektrofotometryczne, w tym absorpcyjną spektrometrię atomową oraz metody elektroanalityczne (woltamperometria stripingowa, potencjometria, polarografia), 
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia badań, w tym z wykorzystywaniem zwierząt laboratoryjnych oraz opracowywania wyników, 
 • dobra znajomość programu GraphPad Prism lub Statistica, Microsoft Office, 
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z chemii ogólnej i analitycznej, 
 • dobra znajomość języka angielskiego, 
 • umiejętność pracy w zespole.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystenta
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Termin składania dokumentów: 30.06.2021
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 01.06.2021
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 01.06.2021
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021