Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie prawa cywilnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, art. 116 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.            posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

2.            posiadają dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Katedrę działalności naukowej, w tym w szczególności z prawa cywilnego materialnego,

3.            posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej,

 

Dodatkowe oczekiwania:

4.            posiadają doświadczenie i dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

5.            biorą czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach, szkołach letnich z zakresu prawa cywilnego materialnego

6.            posługują się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami.

 

Wydziałowa Komisja ds. Kadry Naukowej może przeprowadzić krótką rozmowę z kandydatami, dotyczącą ich osiągnięć i planów badawczych, dydaktycznych oraz związanych ze współpracą międzynarodową i współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 07.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Data wytworzenia: 07.06.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 07.06.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2021