Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii Stosowanej (w Zakładzie Psychologii Sądowej i Kryminologii) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Psychologii Stosowanej (w Zakładzie Psychologii Sądowej i Kryminologii) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) predyspozycje do pracy badawczej;

3) przygotowanie i predyspozycje do prowadzenia pracy dydaktycznej;

4) specjalista w zakresie psychologii ewolucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania teorii historii życia do analizy zachowań przestępczych (kompetencje udokumentowane publikacjami w czasopismach z listy MEiN);

5) biegła znajomość języka angielskiego;

6) preferowane posiadanie kompetencji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 08.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof.
Data wytworzenia: 07.06.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 07.06.2021
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2021