Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Zmianami Społecznymi w Europie w Instytucie Studiów Europejskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Badań nad Zmianami Społecznymi w Europie w  Instytucie Studiów Europejskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie krytycznych studiów nad bezpieczeństwem i politykami publicznymi UE ze szczególnym uwzględnieniem relacji między procesami migracyjnymi i dyskursami bezpieczeństwa.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
 3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

 1. co najmniej tytuł magistra nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie,
 2. publikacje (również w języku angielskim) w zakresie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa UE,
  ze szczególnym uwzględnieniem sekurytyzacji migracji na poziomie UE, zarządzania kryzysowego UE, polityk zapobiegania konfliktom UE oraz integracji europejskiej,
 3. doświadczenie dydaktyczne (zarówno w języku polskim jak i angielskim) w zakresie nauczania o instytucjach UE, politykach wspólnotowych, teorii i historii integracji europejskiej,
 4. doświadczenie w zakresie pozyskiwania, realizacji i koordynacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych,
 5. doświadczenie międzynarodowe – stypendia i pobyty badawcze w ośrodkach akademickich,
 6. aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych.
Termin składania dokumentów: 09.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Data wytworzenia: 08.07.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 08.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2021