Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Botaniki na Wydziale Biologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na  stanowisko asystenta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Botaniki na Wydziale Biologii w zakresie biosystematyki oraz biologii konserwatorskiej roślin.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

  1. dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym z zakresu biosystematyki oraz biologii konserwatorskiej roślin,
  2. doświadczenie w kierowaniu projektem finansowanym z funduszy zewnętrznych,
  3. poparte publikacjami doświadczenie badawcze w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naukowo-dydaktycznego;
  4. przygotowywania preparatów (embriologicznych, tkankowych, komórkowych) i obrazowania mikroskopowego (mikroskopia świetlna, fluorescencyjna, skaningowa);
  5. profilowania genetycznego opartego o markery molekularne;
  6. technik roślinnych kultur tkankowych, szczególnie mikropropagacji,
  7. doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 14.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii UJ dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 14.06.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 14.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021