Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej;
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • ukończone studia wyższe w specjalności: ratownictwo medyczne;
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie: Medycyna ekstremalna i medycyna podróży;
 • posiadanie kursów specjalistycznych: PALS (Paediatric Advanced Life Support), PITLS (Paediatric International Trauma Life Support), ALS (Advanced Life Support), ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), BTLS (Basic- Advanced Trauma Life Support), ZZR oraz Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii i Zastosowanie badania USG w działaniach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 • posiadanie uprawnień Instruktora EPALS (European Paediatric Advanced Life Support) Europejskiej Rady Resuscytacji;
 • posiadanie uprawnień instruktora kursów specjalistycznych: GIC;
 • doświadczenie zawodowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespołach Ratownictwa Medycznego, w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym;
 • gotowość podjęcia badań naukowych prowadzących do powstania rozprawy doktorskiej;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opiekuna naukowego lub/i kierownika w/w Zakładu).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Ratownictwa Medycznego UJ CM
Termin składania dokumentów: 23.07.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 23.06.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021