Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

w zakresie zastosowań technik obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.            posiadają co najmniej stopień doktora;

2.            posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3.            biorą czynny udział w życiu naukowym;

4.            posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowo:

 

5.            otrzymali stopień doktora na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

6.            publikują w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021; w tym w czasopismach i konferencjach zaliczanych do dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja (lista tych czasopism znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych),
7.            wygłaszają referaty na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 

-              posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

-              posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

-              posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

-              potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,

-              posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

-              posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

 

Okres zatrudnienia jest na 30 miesięcy. Oferowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek na okres 30 miesięcy. Ponadto, w ramach zatrudnienia oferowany jest na okres 30 miesięcy grant badawczy.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 31.08.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 01.07.2021
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 01.07.2021
Osoba publikująca: Witold Romański