Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku pielęgniarstwo;
  • udokumentowany udział w prowadzeniu zajęć praktycznych z pielęgniarstwa geriatrycznego;
  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki w oddziale geriatrycznym lub opiece długoterminowej;
  • udział w projektach badawczych;
  • znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Termin składania dokumentów: 31.08.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 02.08.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021