Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii na Wydziale Lekarskim

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza;
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego);

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie stałego prawa wykonywania zawodu lekarza;
  • posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie patomorfologii;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu patomorfologii ze studentami medycyny, w tym prowadzenie zajęć dla studentów obcojęzycznych,
  • znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii na Wydziale Lekarskim
Termin składania dokumentów: 01.09.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
Informacja o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 03.08.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior