Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w zakresie transformacji cyfrowej społeczeństwa.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. posiadają co najmniej stopień doktora,
  2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  3. biorą czynny udział w życiu naukowym,
  4. posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Przez odpowiedni dorobek naukowy rozumie się publikacje w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE, poświęconych co najmniej jednemu z poniższych obszarów transformacji cyfrowej:

- interfejsom człowiek-maszyna i mózg-komputer, interakcji człowiek-robot oraz informatyce afektywnej;

- badaniom psychologicznych skutków transformacji cyfrowej;

- sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu w analizie danych eksperymentalnych.

 

Przez czynny udział w życiu naukowym rozumie się w szczególności wystąpienia na międzynarodowych konferencjach i sympozjach poświęconych co najmniej jednemu z powyższych obszarów.

 

Dodatkowo:

  1. osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 

- posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

- posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

- posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

- potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,

- posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

- posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- posiadać specjalistyczną wiedzę zakresu: sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy danych, neuronauki, kognitywistyki, interakcji człowiek-maszyna, projektowania badań eksperymentalnych.

 

Oczekiwania:

 

- publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,

- złożenie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia pracy na UJ przynajmniej jednego wniosku o grant zewnętrzny polski lub międzynarodowy afiliowany na UJ, angażowanie w prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ,

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny UJ
Termin składania dokumentów: 15.09.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego
Data wytworzenia: 09.08.2021
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 09.08.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2021