Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza,
  • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej,
  • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

– dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • specjalizacja z zakresu psychiatrii,
  • czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych),
  • znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
  • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami, w tym w ramach psychiatrii środowiskowej,
  • specjalizacja lub w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie farmakologii klinicznej,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim
Termin składania dokumentów: 13.09.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 13.08.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2021