Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w zakresie humanistyki cyfrowej.

 

 Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116  ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w postaci m.in.: publikacji
w renomowanych czasopismach lub wystąpień na renomowanych konferencjach poświęconych humanistyce cyfrowej w latach 2014-2021;

3) posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami;

4) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

5) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej

 

Dodatkowo:

 • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • posiadać doświadczenie w pracy badawczej w zakresie humanistyki cyfrowej, na styku nauk humanistycznych, w szczególności nauk filologicznych i informatyki, niezbędne do prowadzenia działalności naukowej m.in. w zakresie tworzenia i rozwoju edycji cyfrowych, w tym stworzenia założeń i budowy na UJ platformy do edycji cyfrowych źródeł humanistycznych; działania te i kompetencje metodologiczne mają przyczynić się do rozbudowy infrastruktury i rozwinięcia humanistyki cyfrowej na najstarszym polskim uniwersytecie,
 • posiadać umiejętność kierowania zespołem badawczym oraz inicjowania projektów naukowych związanych z procesami cyfryzacji i wirtualnego udostępniania dziedzictwa kulturowego, a także rozwijać refleksję naukową nad technikami i interdyscyplinarnymi metodami badawczymi (ewolucją standardów języków cyfrowych, oprogramowani czy projektowanych multimedialnych środowisk cyfrowych),
 • brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,
 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-  gospodarczym,
 • posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
 • uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,
 • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

 

Oczekiwania (podlegają ocenie po 24 miesiącach zatrudnienia):

 • inicjowanie badań naukowych na styku szeroko pojętej filologii i informatyki, w tym zaprojektowanie i uruchomienie we współpracy z zespołem platformy do edycji cyfrowych źródeł humanistycznych; docelowo (po 5 latach) rozbudowa infrastruktury i rozwinięcie humanistyki cyfrowej na UJ;
 • publikacje w renomowanych, wysoko punktowanych czasopismach artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją; wystąpienia na konferencjach międzynarodowych;
 • składanie afiliowanych na UJ wniosków o granty zewnętrzne polskie lub międzynarodowe;
 • popularyzacja wiedzy poprzez organizację wykładów, warsztatów, szkół letnich humanistyki cyfrowej;
 • angażowanie w interdyscyplinarne prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie humanistyki cyfrowej w wymiarze do negocjacji (zgodnie z Regulaminem pracy UJ).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Filologiczny
Termin składania dokumentów: 15.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filologicznego Dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Data wytworzenia: 16.08.2021
Plik do pobrania
Download file
Rectification
Wynik konkursu
Data publikacji: 16.08.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2021