Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki w zakresie informatyki lub matematyki

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1)            posiadanie co najmniej stopnia doktora;

2)            odpowiedni dorobek naukowy;

3)            czynny udział w życiu naukowym;

4)            doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 17.09.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prodziekan Wydziału dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ
Data wytworzenia: 18.08.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 18.08.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2021