Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Studiów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, w obszarze badań informatologicznych, w zakresie problematyki zarządzania informacją, w tym szczególnie zarządzania informacją w przestrzeni miejskiej, zarządzania informacją w nauce i ekologii informacji.

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  1. posiadanie co najmniej tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  2. predyspozycje do pracy badawczej;
  3. doświadczenie w prowadzeniu pracy dydaktycznej, w tym praktyczne umiejętności związane z obsługą specjalistycznego oprogramowania (w tym szczególnie do analizy danych i przetwarzania materiałów graficznych);
  4. dodatkowym atutem będzie znajomość wybranych języków programowania.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 09.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 08.10.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 08.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2022