Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemii UJ.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Chemii UJ w Zakładzie Chemii Organicznej w zakresie syntezy i analizy spektroskopowej związków karbo-/heterocyklicznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych
  • profilu organicznym i/lub ogólnochemicznym, w którym osoba ubiegająca się o stanowisko powinna wykazać wiodący wkład,
  • posiadają udokumentowane przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej,
  • posiadają doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu prac badawczych z zakresu chemii organicznej w tym: wieloetapowych syntez, oczyszczaniu oraz analizie otrzymanych związków z wykorzystaniem technik spektroskopowych,
  • posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz doświadczenie w ubieganiu się
  • otrzymanie środków finansowych na badania naukowe,
  • biorą czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi Kandydatami.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 12.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii
Data wytworzenia: 12.10.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 12.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2021