Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub pokrewne

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)            posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

2)            posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

3)            posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

4)            posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów z dziedziny nauk społecznych, w tym dotyczących nauk o zarządzaniu i jakości;

5)            posiadają dorobek naukowy w zakresie: nauki o zarządzaniu, przedsiębiorczość, e-przedsiębiorczość, zarządzanie w turystyce, zarządzanie w sporcie;

6)            posiadają znajomość języków obcych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 19.11.2021
Wytworzył: Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 14.10.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 14.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2022