Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza medycyny;
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej;
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • ukończone kursy z zakresu edukacji medycznej;
 • czynny udział z życiu naukowym;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej, w szczególności z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych (np. problem-based learning, case-based learning, symulacja);
 • udział w projektach badawczych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • wiedza i doświadczenie dotyczące organizacji szkolnictwa wyższego;
 • umiejętność analizy danych w zakresie psychometrii testów;
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opiekuna naukowego lub/i kierownika w/w Zakładu).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Dydaktyki Medycznej Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej UJ CM
Termin składania dokumentów: 15.11.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 14.10.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2022