Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii w zakresie neurobiologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych  a Wydziale Biologii

w zakresie neurobiologii.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, potwierdzone przedłożeniem odpowiednich dokumentów:

4) przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską lub doktorską z zakresu neurobiologii, która uzyskała wysoką ocenę opiekuna naukowego lub recenzenta;

5) posiadają pozytywną opinię dotychczasowego przełożonego lub opiekuna naukowego zawierającą ocenę:

- predyspozycji do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,

- doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

- kwalifikacji i predyspozycji kandydata do zespołowej pracy badawczej i dalszego rozwoju naukowego,

6) posiadają odpowiedni dorobek publikacyjny,

7) posiadają doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych stosowanych w neurobiologii, w szczególności technik immunohistochemicznych, analizy ekspresji genów (Real-time PCR), Western blot; komputerowa analiza obrazu mikroskopowego, znajomość technik bioinformatycznych;

8) doświadczenie w pracy badawczej z materiałem biologicznym,

9) biegła znajomość języka polskiego,

10) znajomość języka angielskiego pozwalająca na przygotowanie publikacji naukowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 22.11.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii /-/ dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 21.10.2021
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 22.10.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.12.2021