Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystnta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza; 
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego) 

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • stałe prawo wykonywania zawodu lekarza, 
  • znajomość języka angielskiego, na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
  • biegła znajomość języka rosyjskiego, 
  • certyfikowane umiejętności z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej (niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami), 
  • specjalizacja z położnictwa i ginekologii lub specjalizacja w trakcie.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Klinika Ginekologii i Onkologii Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Lekarskim
Termin składania dokumentów: 26.11.2021
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 27.10.2021
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 27.10.2021
Osoba publikująca: Teresa Siejka