Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Biomechaniki i Kinezjologii Katedry Nauk Biomedycznych Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Biomechaniki i Kinezjologii Katedry Nauk Biomedycznych Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku fizjoterapia,
  • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej,
  • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

– dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o zdrowiu,
  • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej w przypadku kandydata z tytułem doktora,
  • posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • odpowiedni dorobek naukowy zgodny z profilem ww. jednostki,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
  • ukończone certyfikowane kursy i szkolenia m.in. z zakresu Terapii manualnej, NDT Bobath dla dorosłych, PNF,
  • biegła znajomość języka angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Biomechaniki i Kinezjologii Katedry Nauk Biomedycznych Instytutu Fizjoterapii UJ CM
Termin składania dokumentów: 10.12.2021
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 08.11.2021
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior