Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Technologii Chemicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Chemii UJ, w Zakładzie Technologii Chemicznej, w zakresie katalizy heterogenicznej i chemii polimerów


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe kryteria:

  • posiadają osiągnięcia w pracy badawczej potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach naukowych,
  • dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie syntezy materiałów polimerowych oraz nieorganiczno-organicznych układów hybrydowych,
  • posiadają praktyczną umiejętność stosowania technik eksperymentalnych stosowanych w badaniach materiałów, w tym spektroskopii FT-IR, UV-vis, dyfraktometrii proszkowej, analizy elementarnej i analizy termicznej,
  • potrafią samodzielnie skonstruować stanowisko do badań katalitycznych w oparciu o chromatograficzne i spektroskopowe techniki detekcyjne,
  • posiadają biegłą znajomość języka angielskiego.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Chemii UJ
Termin składania dokumentów: 12.09.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii UJ
Data wytworzenia: 11.08.2022
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 11.08.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2022