Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki Farmaceutycznej na Wydziale Farmeceutycznym

Prorekto Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na 1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Biofizyki Farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra
  • ukończony kierunek: fizyka lub biofizyka
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej
  • dorobek naukowy z zakresu fizyki, biofizyki, fizyki medycznej, zastosowań matematyki lub statystyki w biologii lub medycynie;
  • dobra praktyczna znajomość informatyki, a także statystyki matematycznej;
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Biofizyki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego
Termin składania dokumentów: 15.09.2022
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 16.08.2022
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 16.08.2022
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2022