Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej WL

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej na Wydziale Lekarskim UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza medycyny
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • doświadczenie w pracy ze studentami, 
  • dobra znajomość języka angielskiego specjalistycznego, pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
  • doświadczenie w pracy z pacjentami – chirurgia ogólna – niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami, 
  • zainteresowanie pracą naukową, - bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Klinika Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej Wydziału Lekarskiego
Termin składania dokumentów: 04.10.2022
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 05.09.2022
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 05.09.2022
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2022