Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki, w zakresie matematyki (umowa na zastępstwo)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 30.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ
Data wytworzenia: 07.09.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 07.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka