Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w zakresie projektów naukowych bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań:

 1. Projektowanie, modelowanie i programowanie układów scalonych nowej generacji, w tym biointerfejsów oraz układów do obliczeń kwantowych.
 2. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do projektowania, symulowania oraz testowania układów scalonych (Electronic Design Automation - EDA).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w postaci m.in.: publikacji w renomowanych czasopismach lub referatów wygłaszanych na renomowanych konferencjach (CORE: A*) poświęconych zaawansowanym metodom projektowania układów scalonych oraz metod sztucznej inteligencji w latach 2014-2022;
 3. posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
 4. posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Dodatkowo:

 • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach;
 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym,
 • posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
 • uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,
 • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oczekiwania (podlegają ocenie po 24 miesiącach zatrudnienia):

 • publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,
 • złożenie co najmniej jednego afiliowanego na UJ wniosku o grant zewnętrzny polski lub międzynarodowy,
 • angażowanie w interdyscyplinarne prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 08.10.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Data wytworzenia: 08.09.2022
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
RESULTS OF THE COMPETITION
Data publikacji: 08.09.2022
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2022